Projectes i activitats en el marc de les Arts, la Comunitat i la Sostenibilitat. Més informació aquí

Veure Biennal 2017

En les dues primeres edicions de 2014 i 2015 el FesCamp es va consolidar a Sant Cugat del Vallès com un marc de treball a través del qual es desenvolupen propostes que promouen la reflexió sobre la ciutat des del punt de vista del medi ambient i la cohesió social. Amb l’objectiu  d’identificar i abordar mancances i oportunitats relacionades amb la sostenibilitat ambiental del context periurbà, i intensificar la cohesió veïnal i les relacions socials a i entre tots els barris de la ciutat, aquesta proposta es va desenvolupar a partir de la col·laboració entre artistes i agents socials. Aquests projectes col·laboratius entre artistes i entitats locals es van presentar públicament durant les dues edicions del festival FesCamp, celebrat el mes de maig al barri de Mirasol.

Per tal d’amplificar el propi festival i de consolidar el públic tant de Sant Cugat com dels diferents barris, es va proposar un canvi en el plantejament i organització del FesCamp convertint-lo des del 2016 en bianual. El maig del 2017 doncs, es va desenvolupar l’última edició del FesCamp a la ciutat de Sant Cugat, al bell mig de la ciutat.

Actualment, el FesCamp, busca un nou espai on desplegar la creativitat i la reflexió sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible del territori. Estigueu atentes i atents, perquè molt aviat en donarem algunes pistes de quin pot ser el lloc.